404 Opis | Marywil S.A.Marywil S.A.

            Historia ZWK ”Marywil” S.A. datuje się od 1925 roku. Wtedy to w oparciu o lokalne złoża gliny, rozpoczęto w Suchedniowie produkcję wyrobów ceramicznych. Z inicjatywy A. Wędrychowskiego akcjonariusze krakowscy zawiązali spółkę, dla której technologię produkcji opracowało słynne laboratorium profesora H. Segera. Wiele badań na potrzeby produkowanych wtedy rur kanalizacyjnych prowadziło także krakowskie laboratorium profesora Józefa Galera – ojca ceramiki budowlanej w Polsce.

Widok P1 lata 60Widok P3 lata 60Widok Zakladu lata 60Widok P2 lata 60Budowa zakladu

           W latach ’50 wybudowano w Suchedniowie nowy zakład z nowoczesnymi liniami produkcyjnymi (na ówczesna czasy) do wytwarzania wyrobów ceramicznych, głównie kamionkowych rur kanalizacyjnych oraz kamionki kwasoodpornej, których produkcja utrzymywana jest do dziś, a Spółka „MARYWIL” S.A. jest jedynym polskim producentem tego asortymentu.

           Pod koniec lat ’80 firma MARYWIL, rozpoczęła produkcję nowego asortymentu, ceramicznych wkładów kominowych, które są produkowane do obecnej chwili i spełniają wszelkie wymagania obowiązujących norm europejskich dotyczących kominów ceramicznych.

           W 1997 roku przedsiębiorstwo państwowe ”Marywil” zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Akcyjną ze 100% DSC00346udziałem Skarbu Państwa.

           Spółka „MARYWIL” prowadzi działalność w zakresie masowej produkcji i sprzedaży wyrobów ceramicznych z zakresu ceramicznych wkładów i systemów kominowych, jako jedyny polski producent kamionki kanalizacyjnej, kwasoodpornej. Ponadto na indywidualne zamówienia wykonuje inne wyroby z gamy ceramiki i galanterii ogrodowej. Produkowane i polecane przez Spółke wyroby są ekologiczne, trwałe, przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. Gwarantem wysokiej jakości wyrobów produkowanych w Zakładach Wyrobów Kamionkowychwidol-zaklasu-60 ”Marywil” S.A. jest wiedza i doświadczenie pracowników. Dzięki ich pracy i wysiłkowi prawidłowo funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji. Ten fakt potwierdzają powtarzalność jak również wysoką jakość oferowanych przez Spółkę wyrobów. Potwierdza to udzielana 30 letnia gwarancja na oferowane produkty.

           Obecna oferta obejmuje ceramiczne wkłady kominowe, kompletne systemy kominowe, kamionkowe rury i pół rury kanalizacyjne , kamionkę kwasoodporną.

           Produkty firmy były i są wielokrotnie nagradzane na targach budowlanych .